MySQL

MySQL

MySQL ücretsiz bir SQL veritabanıdır. Küçük projeler üzerinde çalışan yeni başlayanlar ve geliştiriciler arasında yaygındır, ancak aynı zamanda büyük şirketler tarafından sistemlerini çalıştırmak için de kullanılır.

MySQL Veritabanını Kurma

Homebrew kullanarak Mac'e MySQL Nasıl Kurulur : MySQL'i yüklemek için Homebrew adlı paket yöneticisini kullanın.

DMG Dosyasını Kullanarak MySQL'i Mac'e Yükleme : MySQL'i Mac'e yüklemek için kurulum paketini veya sihirbazı kullanın.

MySQL'i Windows'a Yükleme : MySQL'i Windows'a yüklemek için kurulum paketini kullanın.

Temel SQL İfadeleri

Veri Manipülasyonu

SELECT Deyimi Kılavuzu: tablodaki verileri görüntüleme

INSERT Deyimi Kılavuzu: tabloya veri ekleme

UPDATE Deyimi Kılavuzu: tablodaki verileri değiştirme

DELETE Deyimi Kılavuzu: tablodan veri kaldırma

Cümleler

WHERE Cümlesi: sorgunuzdaki verileri filtreleyin

ORDER BY Cümlesi: bir Select sorgusunun sonuçlarının sırasını belirtir

GROUP BY: verileri bir sütundaki değerlere göre gruplamanızı ve toplama işlevlerini kullanmanızı sağlar

HAVING Cümlesi: bir grup uygulandıktan sonra verileri filtrelemenizi sağlar

DISTINCT: sonuçlarınızdaki yinelenen satırları ortadan kaldırın

Tablolar

Tablo Oluştur kılavuzu: veritabanında yeni bir tablo oluşturun

Tabloyu Değiştir kılavuzu: mevcut bir tabloda değişiklik yapma

Tabloyu Bırak kılavuzu: bir tabloyu veritabanından kaldırma

Tabloyu Kesme kılavuzu: tablodaki tüm verileri kaldırma

Ek SQL Özellikleri

Operatörler: veriler üzerinde hesaplamalar ve işlemler gerçekleştirir.

Set Operatörleri: iki sorgunun sonuçlarını tek bir sorguda birleştirir

DURUM Bildirimi: bir sorguda koşullu (if then else) mantık kullanma

Joins

Joins kılavuzu: birden fazla tabloyu bir sorguda bir araya getirme yönteminiz olan birleştirmeler için bir kılavuz

Bire Bir birleştirmeler (One to One joins) (video): bu birleştirme türünün tanımı ve bir örnek

Birden Çoka birleştirme (One to Many joins) (video): bu birleştirme türünün tanımı ve bir örnek

Çoktan Çoka birleştirme (Many to Many joins) (video): bu birleştirme türünün tanımı ve bir örnek

Kendisiyle (Self) join (video): bu birleştirme türünün tanımı ve bir örneği

Fonksiyonlar (Functions)

Toplama Fonksiyonları: verileri bir veya daha fazla satırda toplayan fonksiyonlar

Pencere Fonksiyonları: birden fazla satırdaki verileri analiz etmenizi sağlayan fonksiyonlar

Nesneler (Objects)

Bir veritabanında tablolardan başka daha birçok nesne vardır. Bu rehberlerde onlar hakkında her şeyi öğrenin.

İndeksler (Indexes): SQL'de İndeksler için bir rehber

Kısıtlamalar (Constraints): Verileriniz üzerinde belirlenebilecek kurallar

Anahtarlar (Keys): Surograte, natural, primary, foreign, composite ve daha fazlası

Saklı Yordamlar (Stored Procedures): SQL'de saklı yordamlar için bir rehberi

Görünümler ve Materyalleştirilmiş Görünümler (Views and Materialised Views): Verileri belirli şekillerde görüntülemenizi sağlayan nesneler

Veritabanı Şeması (Database Schema): Veritabanı şeması nedir?

Geçici Tablolar (Temporary Tables): Nedir ve nasıl oluşturulur