Yeni Başlayanlar için MySQL Eğitimi: MySQL Temellerini Öğrenin

Yeni Başlayanlar için MySQL Eğitimi: MySQL Temellerini Öğrenin

MySQL Eğitim Özeti

MySQL en popüler açık kaynaklı veritabanı yönetim sistemidir. Yeni başlayanlar için bu MySQL eğitimi, MySQL temelleri, normalleştirme ve MySQL Workbench kurulumu gibi tüm kavramları kapsar. Bu MySQL eğitiminin ilerleyen bölümlerinde, Seç, Ekle, Gruplandır gibi komutlar, Joker Karakterler ve İşlevler gibi ileri düzey konular ele alınmaktadır.

Yeni başlayanlar için bu MySQL eğitimi, daha önce Veritabanı deneyimi olmayanlar, yeni başlayanlar için tasarlanmıştır.

MySQL Ders Müfredatı

Veritabanı Temelleri

Veri tabanı tasarımı

 • Ders – 1   DBMS Eğitiminde Veritabanı Tasarımı — Veri Modellemeyi Öğrenin
 • Ders – 2   SQL'de Normalleştirme Nedir? — 1NF, 2NF, 3NF, BCNF Veritabanı (DBMS) Örneği
 • Ders – 3   ER Modelleme Nedir? — Örnekle Öğrenin

SQL Temelleri

 • Ders – 1   SQL nedir? — SQL Temellerini, SQL Tam Formunu ve Nasıl Kullanılacağını Öğrenin
 • Ders – 2   MySQL Tablo Oluştur — MySQL'de Veritabanı Nasıl Oluşturulur
 • Ders – 3   MySQL SELECT İfadesi — Örnekle Öğrenin
 • Ders – 4   MySQL WHERE Cümlesi — AND, OR, IN, NOT IN Sorgu Örneği
 • Ders – 5   MySQL INSERT INTO Sorgusu — Tabloya Satır nasıl eklenir (Örnek)
 • Ders – 6   MySQL DELETE Sorgusu — Tablodan Satır Nasıl Silinir

Veri Sıralama

 • Ders – 1   MySQL'de ORDER BY — Örneklile DESC ve ASC Sorgusu
 • Ders – 2   SQL GROUP BY ve HAVING Cümlesi — Örnekle Öğrenin
 • Ders – 3   MySQL Joker Karakterler Eğitimi — Beğen, Beğenme, Kaçış, ( % ), ( _ )
 • Ders – 4   MYSQL Normal İfadeleri — Sözdizimli MYSQL Normal İfadeleri
 • Ders – 5   MySQL İşlevleri — Dize, Sayısal, Kullanıcı Tanımlı, Depolanmış
 • Ders – 6   MySQL Toplama İşlevleri Eğitimi — SUM, AVG, MAX, MIN , COUNT, DISTINCT

İleri düzey Mysql Sorugları

 • Ders – 1   MySQL IS NULL & IS NOT NULL Eğitimi — Örnekle Öğrenin
 • Ders – 2   MySQL AUTO_INCREMENT — Örnekle Öğrenin
 • Ders – 3   MYSQL Komutları — ALTER, DROP, RENAME, MODIFY
 • Ders – 4   MySQL LIMIT & OFFSET — Örnekle Öğrenin

Üst düzey Mysql Sorugları

 • Ders – 1   MySQL Alt Sorgu Eğitimi — Örnekle Öğrenin
 • Ders – 2   MySQL UNION — Eksiksiz Eğitim
 • Ders – 3   MySQL JOINS — INNER, OUTER, LEFT, RIGHT, CROSS
 • Ders – 4   MySQL Views — Örneklerle Tablolardan Görünüm Oluşturma
 • Ders – 5   MySQL Index — Create, Add & Drop
 • Ders – 6   MySQL ve PHP — MySQL ve PHP Kullanan İlk Uygulamanız
 • Ders – 7   SQL vs MySQL — SQL ve MySQL Arasındaki Fark Nedir?
 • Ders – 8   En İyi SQL Araçları — En İyi 25 SQL Aracı | Veritabanı Yazılımı ve IDE

MariaDB

 • Ders – 1   MariaDB Eğitimi — Sözdizimini Öğrenin, Komutlar Örneklerle
 • Ders – 2   MariaDB vs MySQL — MariaDB ve MySQL Arasındaki Fark Nedir?

MySQL nedir?

MySQL, verileri birbiriyle ilişkili veri türlerine sahip bir veya daha fazla tablo halinde düzenlemek için kullanılan açık kaynaklı bir veritabanı yönetim sistemidir. Bu veri türleri, verileri ayıklamak, değiştirmek veya yapılandırmak için kullanılır. Ayrıca bilgisayar sistemlerinde bir veri tabanının uygulanmasına, kullanıcıların yönetilmesine, veritabanı bütünlüğü testine ve yedek oluşturulmasına izin verir.

Neden MySQL Öğrenmelisiniz?

MySQL'i öğrenmek, veritabanı yönetim sistemlerinin nasıl çalıştığını anlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda mantıksal düşünme ve problem çözme yeteneğinizi de geliştirir. Ayrıca, veritabanı yönetim sistemleri her sektörde kullanılmaktadır, bu nedenle piyasada MySQL profesyonellerine büyük bir talep vardır. MySQL'i iş bulmak ve bilgi amaçlı da öğrenebilirsiniz.

Bu MySQL Yazımızda ne öğreneceksiniz?

Bu MySQL yazımızda, veritabanı temelleri, MySQL Workbench, MySQL temelleri, Normalleştirme, ER modeli, MySQL'de veri sıralama, MySQL Joker Karakterleri, MySQL işlevleri, Gelişmiş MySQL işlemleri ve MySQL ile ilgili daha birçok ilginç kavram hakkında bilgi edineceksiniz.